Plan voor extra aanlegplaatsen in Vechtpark Hardenberg


De gemeente Hardenberg werkt aan een plan voor het realiseren van extra aanlegvoorzieningen voor bootjes in het Vechtpark Hardenberg. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden wordt het plan tijdens vier werksessies verder uitgewerkt. Deze werksessies staan gepland tijdens het eerste kwartaal van 2019.

Haven

Bij de haven in het centrum van Hardenberg zijn in het voorjaar van 2009 diverse recreatieve mogelijkheden gecreëerd. Dit was het eerste deelproject van het Vechtpark Hardenberg dat gerealiseerd is. Bootjes, waterfietsen, kano’s of sloepen kunnen aanleggen aan de steiger. Ook de rondvaartboot die tussen de Loozensche Linie en de stad Hardenberg vaart kan in de haven aanleggen. De steiger fungeert ook als wandelpromenade. Daarbij is de bruikbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van de voorzieningen voor minder validen gewaarborgd. Nabij de haven is een uitgiftepunt voor outdoorartikelen zoals waterfietsen, kano’s en elektrische fluisterbootjes.

Varen op de Vecht

De Vecht is steeds beter bevaarbaar voor de kleine recreatievaart door de aanleg van nieuwe sluizen bij Mariënberg/Diffelen en Junne. Daarom verwachten we meer bootjes op de Vecht bij Hardenberg. Om ervoor te zorgen dat de bootjes kunnen aanleggen en Hardenberg kunnen bezoeken, heeft het college van B&W besloten om extra aanlegplaatsen voor bootjes te realiseren in het Vechtpark Hardenberg. Daarmee komt het college ook tegemoet aan de wens van watersporters om meer aanlegvoorzieningen in Hardenberg te creëren. Bovendien wordt zo voorkomen dat bootjes afmeren op plekken waar dit niet wenselijk is, bijvoorbeeld bij natuurlijke oevers en in rustgebieden.

Plan uitwerken tijdens vier ontwerpsessies

Tijdens vier ontwerpsessies wordt het plan samen met belanghebbenden zoals omwonenden, ondernemers, natuurorganisaties en watersporters verder uitgewerkt. Bureau Royal HaskoningDHV begeleidt dit proces. Het gaat dan over welke en hoeveel bootjes we in Hardenberg kunnen verwachten. Ook de plek waar de aanlegplaatsen gerealiseerd kunnen worden, hoe die aanlegplaatsen eruit moeten zien en welke voorzieningen er nodig zijn komt aan de orde.

Dit alles wordt samen uitgewerkt in een zogenaamd schetsontwerp. Tijdens een openbare bijeenkomst wordt dit schetsontwerp voorgelegd aan alle inwoners van de gemeente Hardenberg die belangstelling hebben. Tijdens deze openbare bijeenkomst kunnen belangstellenden hun mening geven.

Op basis van al deze informatie komt er een advies en nemen het college van B&W en uiteindelijk de gemeenteraad een besluit.

Planning
Activiteit Vindt plaats op:
startbijeenkomst inwoners 17 januari 2019
1e ontwerpsessie 31 januari
2e ontwerpsessie half februari
3e ontwerpsessie begin maart
4e ontwerpsessie eind maart
informatiebijeenkomst inwoners half april
voorstel aan B&W eind april