Plan voor extra aanlegplaatsen in Vechtpark Hardenberg


De gemeente Hardenberg heeft aan een plan gewerkt voor het realiseren van extra aanlegvoorzieningen voor bootjes in het Vechtpark Hardenberg. Omwonenden en andere belanghebbende hebben het plan uitgewerkt in vier werksessies die in het eerste kwartaal van 2019 hebben plaatsgevonden. De vier werksessies hebben geresulteerd in drie scenario’s voor het realiseren van zowel aanlegplaatsen voor passerende vaarrecreanten als aanlegplaatsen voor inwoners met een boot (jachthaven).

Haven

Bij de haven in het centrum van Hardenberg zijn in het voorjaar van 2009 diverse recreatieve mogelijkheden gecreëerd. Dit was het eerste deelproject van het Vechtpark Hardenberg dat gerealiseerd is. Bootjes, waterfietsen, kano’s of sloepen kunnen aanleggen aan de steiger. Ook de rondvaartboot die tussen de Loozensche Linie en de stad Hardenberg vaart kan in de haven aanleggen. De steiger fungeert ook als wandelpromenade. Daarbij is de bruikbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van de voorzieningen voor minder validen gewaarborgd. Nabij de haven is een uitgiftepunt voor outdoorartikelen zoals waterfietsen, kano’s en elektrische fluisterbootjes.

Varen op de Vecht

De Vecht is steeds beter bevaarbaar voor de kleine recreatievaart door de aanleg van nieuwe sluizen bij Mariënberg/Diffelen en Junne. Daarom verwachten we meer bootjes op de Vecht bij Hardenberg. Om ervoor te zorgen dat de bootjes kunnen aanleggen en Hardenberg kunnen bezoeken, heeft het college van B&W besloten om extra aanlegplaatsen voor bootjes te realiseren in het Vechtpark Hardenberg. Daarmee komt het college ook tegemoet aan de wens van watersporters om meer aanlegvoorzieningen in Hardenberg te creëren. Bovendien wordt zo voorkomen dat bootjes afmeren op plekken waar dit niet wenselijk is, bijvoorbeeld bij natuurlijke oevers en in rustgebieden.

Resultaat na vier werksessies

Tijdens de vier ontwerpsessies is het plan samen met belanghebbenden zoals omwonenden, ondernemers, natuurorganisaties en watersporters verder uitgewerkt onder begeleiding van Bureau Royal HaskoningDHV. Het gaat dan over welke en hoeveel bootjes we in Hardenberg kunnen verwachten. Ook de plek waar de aanlegplaatsen gerealiseerd kunnen worden, hoe die aanlegplaatsen eruit moeten zien en welke voorzieningen er nodig zijn kwamen aan de orde. Uit de werksessies zijn drie scenario’s gekomen. Het eerste scenario richt zich op het optimaliseren van de huidige haven. En het bieden van uitbreiding van het aantal ligplaatsen. Het tweede scenario houdt in dat de Gedempte Haven in ere hersteld wordt en krijgt dit gebied een facelift. In het derde scenario ligt de haven tussen de Voorstraat en de Europaweg. De scenario’s worden gepresenteerd tijdens een openbare inloopbijeenkomst op 27 mei van 19.30 – 21.00 uur in het gemeentehuis in Hardenberg.  Er is gelegenheid om vragen te stellen aan de medewerkers van de gemeente Hardenberg en adviesbureau Royal HaskoningDHV. Om 19.45 en 20.15 uur vindt in de raadzaal een korte centrale presentatie van de drie scenario’s plaats.

Planning
Activiteit Vindt plaats op:
startbijeenkomst inwoners 17 januari 2019
1e ontwerpsessie 31 januari 2019
2e ontwerpsessie half februari 2019
3e ontwerpsessie begin maart 2019
4e ontwerpsessie april 2019
informatiebijeenkomst inwoners half mei 2019
voorstel aan B&W begin juni 2019
voorstel aan gemeenteraad juli 2019