Nieuwe inrichting Centrum Uiterwaard

Het deelgebied Centrum Uiterwaard ligt aan de noordwestzijde van de Vecht bij Hardenberg tussen de Europaweg, de N34, de Kellerlaan. Net als in de rest van het Vechtpark Hardenberg, wordt ook in dit gebied gewerkt aan ruimte voor water, beleving en natuur.

Doelen

In het gebied Centrum Uiterwaard is als doel gesteld dat er ruim 100.000 kubieke meter extra ruime voor water wordt gecreëerd. Ook wordt de stabiliteit van de dijk verbeterd en wordt het zomerbed met 20% verbreed. Tevens worden er natuurvriendelijke oevers gecreëerd. Om het gebied optimaal te beleven, wordt een lig- en evenementenweide in het gebied gecreëerd en worden er wandel- en fietspaden aangelegd. Het naastgelegen Heemsermarspark gaat meer onderdeel uitmaken van de omgeving. Het gebied wordt daarnaast aantrekkelijk gemaakt voor planten en dieren. Gerealiseerde natuurontwikkeling wordt zoveel mogelijk in het plan geïntegreerd. Met de herinrichting krijgt water meer ruimte en verbetert de waterveiligheid in Hardenberg. Daarnaast vormen het uiterlijk en de gebruiksfuncties van de omgeving twee belangrijke speerpunten. Ruimte voor water, beleving en natuur, een lig- en evenementenweide en wandel- en fietspaden geven het gebied een positieve impuls

Vechtpark Hardenberg biedt ruimte voor water, beleving en natuur

De nieuwe inrichting van het gebied Centrum Uiterwaard is onderdeel van de ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg. Langs de oevers van de Vecht ontstaat een prachtig parkachtig rivierenlandschap dat dwars door het centrum van Hardenberg stroomt. Waar water, beleving en natuur volop kansen krijgen. De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen (voorheen Velt en Vecht) werken in verschillende deelprojecten samen aan het Vechtpark. De ontwikkeling van het Vechtpark wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de provincie Overijssel vanuit het programma Ruimte voor de Vecht.

Uitvoering

De werkzaamheden voor in het gebied Centrum Uiterwaard zijn opgedeeld in 6 fases. Deze worden gedurende 8 maanden, van 17 augustus 2015 tot 29 april 2016, uitgevoerd door Plegt-Vos Infra & Milieu.

Uiterwaarden

Tussen de Europaweg en Voorstraatbrug wordt een wandelpad langs de uiterwaarden aangelegd. Ook worden de dijk en de uiterwaarden door een betonnen trap met elkaar verbonden. Verder wordt de natuurvriendelijke oever tussen de Voorstraatbrug en de Amaliabrug doorgetrokken en verbreed. Een deel van de oever blijft evenemententerrein, waarvan de toegankelijkheid wordt vergroot met de aanleg van een wandelpad. Uitvoering: 17 augustus 2015 tot 13 oktober 2015 worden deze werkzaamheden uitgevoerd.

Heemsermarspark

Het Heemsermarspark wordt uitgebreid, toegankelijker gemaakt met wandel- en fietspaden en krijgt bij extreem hoog water de functie van noodberging. Deze noodberging kan circa 100.000 m3 water opvangen. Een overlaat zorgt ervoor, dat de berging in het geval van hoog water kan volstromen. Uitvoering: 17 augustus 2015 tot 18 december 2015.

Voorstraatbrug

De Voorstraatbrug wordt aangepast, zodat de doorstroming van de Vecht bij hoog water soepeler verloopt. Daarnaast zorgen de aanpassingen voor een betere uitstraling van de brug. Uitvoering: 23 september 2015 tot 18 december 2015.

Bestaande waterkering ’t Holt, overlaat en transferium

In de bocht op de dijk, tussen de Amaliabrug en Willem Alexanderbrug wordt een transferium aangelegd, dat de functie krijgt van uitkijkpunt, vertrekpunt voor wandel- en fietstochten en van parkeervoorziening. Daarnaast wordt een overlaatkunstwerk geplaatst in de vorm van een drempel. Deze zorgt ervoor dat het Heemsermarspark bij extreem hoog water kan volstromen. De drempel dient ook als tribune tijdens evenementen. Uitvoering: 1 april 2016 tot 29 april 2016.