Uitnodiging startbijeenkomst Vechtpark op 18 mei

Eind 2016 krijgen ook de noord- en zuidkant van het Vechtpark Hardenberg een nieuwe inrichting. In de deelgebieden Radewijkerbeek en Baalder Uiterwaard wordt meer ruimte voor water gerealiseerd en is veel aandacht voor natuur. Ook moeten beiden gebieden beter toegankelijk worden om de natuur te kunnen beleven. Wij willen de plannen voor deze gebieden in de komende periode samen met u uitwerken. Daarom nodigen we u uit voor een startbijeenkomst.

Woensdag 18 mei 2016

20.00 – 21.30

Gemeentehuis Hardenberg

Deelgebieden Radewijkerbeek en Baalder Uiterwaard

Net als in de rest van het Vechtpark, wordt aan de zuid- en noordkant van het Vechtpark meer ruimte voor water gerealiseerd. Het accent ligt verder vooral op natuur, maar beide gebieden worden ook beter toegankelijk om deze natuur te kunnen beleven, bijvoorbeeld vanaf een uitkijkpunt.

Concreet is het de bedoeling om in het deelgebied Radewijkerbeek, tussen de Molengoot en de Twenteweg/Asjeskampbrug, natuurlijker in te richten. Verder moet een struinpad het Vechtpark verbinden met het naastgelegen gebied Rheezermaten.

In het deel van het Vechtpark dat grenst aan de woonwijk Baalder (Baalder Uiterwaard) wordt het winterbed van de Vecht verruimd door het maaiveld te verlagen. In beide gebieden worden aanpassingen aan de oever gedaan, waardoor een rijkere natuur ontstaat.

Startbijeenkomst op 18 mei

Wij willen de plannen voor beide deelgebieden zoveel mogelijk samen met omwonenden en betrokken partijen uitwerken. Daarom nodigen we u uit voor de startbijeenkomst op 18 mei. Tijdens deze bijeenkomst praten we u bij over de uitgangspunten van de plannen voor beide deelgebieden. Ook de wijze waarop u mee kunt denken in het vervolgtraject komt aan de orde.

Afronding Vechtpark Hardenberg

De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen werken al enkele jaren samen aan de ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. In het Vechtpark Hardenberg krijgen water, beleving en natuur de ruimte. Na de haven in het centrum, de gebieden rond de monding van de Oude Radewijkerbeek en de monding van de Molengoot, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een nieuwe inrichting van het gebied Centrum Uiterwaard. Met de herinrichting van de deelgebieden Radewijkerbeek en Baalder Uiterwaard, wordt het Vechtpark op een goede manier afgerond. Meer informatie is te vinden op www.vechtparkhardenberg.nl.

Aanmelden

Wij horen graag of u aanwezig kunt zijn tijdens de bijeenkomst op 18 mei. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar vechtpark@hardenberg.nl.

Wij hopen u te mogen begroeten op 18 mei! Met vriendelijke groet,

Iwan Brinkhuis, Waterschap Vechtstromen

Alwin te Rietstap, Gemeente Hardenberg