Opening Centrum Uiterwaard Vechtpark

De herinrichting van het gebied Centrum Uiterwaard bij Hardenberg is afgerond. Het gebied werd afgelopen zaterdag 25 juni officieel geopend door drie vlaggen te hijsen door gedeputeerde Bert Boerman van de Provincie Overijssel, dagelijks bestuurslid Wim Stegeman van Waterschap Vechtstromen en wethouder René de Vent van de gemeente Hardenberg.

Ook werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de prijsvraag ‘Hoe beleef jij het Vechtpark?’ Na het beoordelen van diverse inzendingen had de jury 4 prijswinnaars geselecteerd. De inzendingen bestonden uit mooie foto’s, gedichten, een filmpje en een verhaal. Waarbij Henk van Duuren als eerste de prijs in ontvangst mocht nemen voor zijn verhaal, de tweede prijs was voor Emma Breukelaar ,de derde prijs ging naar Alice Spijker en de vierde prijswinnaar was Laura Grootens. Ze mochten als beloning dezelfde avond mee met een ballonvaart, aangezien het ballonnenfestival ook plaatsvond tijdens de bijeenkomst.

Sinds augustus vorig jaar is gewerkt aan de herinrichting van het gebied Centrum Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg. Net als in de rest van het Vechtpark hebben water, beleving en natuur hier meer ruimte gekregen. Er is een gebied gevormd waar inwoners en toeristen kunnen genieten en recreëren in een groene, waterrijke omgeving.

Nieuwe inrichting gebied Centrum Uiterwaard

In het gebied Centrum Uiterwaard is ruim 100.000 kubieke meter extra ruimte voor water gecreëerd, is de stabiliteit van de dijk verbeterd, is het zomerbed verbreed en zijn natuurvriendelijke oevers gecreëerd. Om het gebied optimaal te beleven, is een lig- en evenementenweide gecreëerd en zijn diverse wandel- en fietspaden aangelegd. Het Heemsermarspark is uitgebreid en toegankelijker gemaakt met wandel- en fietspaden. Een overlaatkunstwerk in de vorm van een drempel zorgt ervoor dat het park bij extreem hoog water kan volstromen en kan fungeren als noodberging. De drempel dient ook als tribune tijdens evenementen. De Voorstraatbrug is aangepast zodat de doorstroming van de vecht bij hoog water soepeler verloopt. In de bocht op de dijk is een transferium aangelegd dat fungeert als uitkijkpunt, als vertrekpunt voor wandel- en fietstochten en parkeervoorziening.

Bij de opening tijdens de jaarlijkse Drakenbootrace op de Vecht waren ongeveer 85 genodigden aanwezig. Als start van de bijeenkomst werd een nieuw filmpje vertoond van het Vechtpark.

Daarbij zijn hier 2 inzendingen van de prijsvraag te vinden en nog wat foto’s van de opening.

Verhaal: Hoe beleef ik het Vechtpark door Henk van Duren

Een zachte mist scheert over het rustig stromende water. De zon wint aan sterkte, voorzichtig wordt de sluier van damp weggetrokken en onthult de stromende Vecht in al zijn pracht. Uit de ruige begroeiing van een schiereiland klinkt de roep van een watersnip. Een fuut duikt onder op zoek naar voedsel. Met een voorzichtige tik slaat een nagenoeg roerloos zittende visser een vis aan de haak. Zilver spartelt door het water. Even later zwemt de onfortuinlijke weer rond. Op weg naar eigen prooi.

Licht weerspiegelt vanachter de vogelkijkmuur. Het is de weerkaatsing in de verrekijker van een vogelaar. In doodse stilte observeert hij een viertal aalscholvers, die op een talud staan met breed uitgeslagen vleugels. Ze wapperen ermee en keren ze naar de zon ter droging. Een kajak schuift voorbij. Met soepele techniek slaat de kanovaarder zich geluidloos door het water om vervolgens in een laatste mistflard te verdwijnen.

Een Hereford koe staat al drinkend half in het water met een soortgenoot herkauwend aan haar zijde. Ze kijken richting de dijk waar een hardloopster in fel roze pak richting de Willem Alexanderbrug draaft. Ze is nog niet voorbij of een groepje van de atletiekvereniging volgt haar op de voet. Een fluitje klinkt en 2 patrijzen vliegen verschrikt op om dertig meter verder neer te strijken, zich onzichtbaar makend door zich in het handhoge gras weg te drukken.

Met gezwinde vaart zwieren een aantal jongeren op hun skatebord over het fietspad richting park de Krüserbrink om op de skatebaan hun capriolen uit te halen. Een stel bejaarde mensen maakt een praatje en geniet van het panorama dat voor hen ligt. Ze wijzen naar de kinderen, die klauteren en klimmen op de overlaat aan de overzijde van het water. Ouders roepen hun kroost en verdwijnen via het voetpad achter de dijk.

Vanaf de Amaliabrug fotograferen een aantal toeristische wandelaars de uiterwaarden, onderwijl bewonderende kreten slakend. Onder hen gaan een aantal lange afstandszwemmers in wetsuits te water om te oefenen voor een triathlon. Met trage slagen zwemmen ze stroomafwaarts richting het natuuractiviteitencentrum De Koppel.

Het Vechtpark blijkt een groeibriljant aan de stadsrand en is water, lucht, licht, natuur, ademt leven, verbindt mens en dier, bruist, een rustpunt voor velen, een park om in je armen te sluiten, een park om van te houden.