vechtpark-carrousel-3

Vechtpark Hardenberg

Een parkachtig rivierenlandschap door het centrum van Hardenberg waar iedereen kan genieten van een groene, waterrijke omgeving met een betere bescherming tegen overstromingen, want water krijgt in het Vechtpark volop de ruimte.

Voortgang

Tijdelijke aanlegplaatsen voor vaarseizoen 2019

Plan voor aanlegplaatsen in Vechtpark met inwoners uitgewerkt Het plan voor extra aanlegvoorzieningen voor bootjes in het Vechtpark Hardenberg wordt in de komende maanden met inwoners en belanghebbenden uitgewerkt. Om ervoor te zorgen dat al in het vaarseizoen 2019 voldoende plek is voor bootjes om aan te leggen in het Vechtpark, wil het college van B&W tijdelijke aanlegplaatsen realiseren nabij de haven.

Vechtpark in beeld

Initiatiefnemers

Logo waterschap Vechtstromen

logo gemeente hardenberg

ruimte voor de Vecht logo