Centrum Uiterwaard


Het deelgebied Centrum Uiterwaard ligt aan de noordwestzijde van de Vecht bij Hardenberg tussen de Europaweg, de N34, de Kellerlaan. Net als in de rest van het Vechtpark Hardenberg, is ook in dit gebied gewerkt aan ruimte voor water, beleving en natuur. Het project is feestelijk geopend in juni 2016.

In het gebied Centrum Uiterwaard is als doel gesteld dat er ruim 100.000 kubieke meter extra ruime voor water wordt gecreëerd. De stabiliteit van de dijk is verbeterd en is het zomerbed met 20% verbreed. Tevens zijn er natuurvriendelijke oevers gecreëerd. Om het gebied optimaal te beleven, is een lig- en evenementenweide in het gebied gecreëerd en worden er wandel- en fietspaden aangelegd. Het naastgelegen Heemsermarspark is meer onderdeel geworden van de omgeving. Het gebied is aantrekkelijk gemaakt voor planten en dieren. Gerealiseerde natuurontwikkeling is zoveel mogelijk in het plan geïntegreerd. Met de herinrichting heeft water meer ruimte gekregen en verbetert de waterveiligheid in Hardenberg. Daarnaast zijn het uiterlijk en de gebruiksfuncties van de omgeving twee belangrijke speerpunten geweest. Ruimte voor water, beleving en natuur, een lig- en evenementenweide en wandel- en fietspaden hebben het gebied een positieve impuls gegeven.

Gerealiseerd

Uiterwaarden

Tussen de Europaweg en Voorstraatbrug is een wandelpad langs de uiterwaarden aangelegd. Ook zijn de dijk en de uiterwaarden door een betonnen trap met elkaar verbonden. Verder is de natuurvriendelijke oever tussen de Voorstraatbrug en de Amaliabrug doorgetrokken en verbreed.

Heemsermarspark

Het Heemsermarspark is uitgebreid, toegankelijker gemaakt met wandel- en fietspaden en heeft bij extreem hoog water de functie van noodberging. Deze noodberging kan circa 100.000 m3 water opvangen. Een overlaat zorgt ervoor, dat de berging in het geval van hoogwater kan volstromen.

Voorstraatbrug

De Voorstraatbrug is aangepast, zodat de doorstroming van de Vecht bij hoogwater soepeler verloopt. Daarnaast zorgen de aanpassingen voor een betere uitstraling van de brug.

Bestaande waterkering ’t Holt, overlaat en transferium

In de bocht op de dijk, tussen de Amaliabrug en Willem Alexanderbrug is een transferium aangelegd, dat de functie heeft van uitkijkpunt, vertrekpunt voor wandel- en fietstochten en van parkeervoorziening. Daarnaast is er een overlaatkunstwerk geplaatst in de vorm van een drempel. Deze zorgt ervoor dat het Heemsermarspark bij extreem hoogwater kan volstromen. De drempel dient ook als tribune tijdens evenementen.

Ruimte voor water, beleving en natuur

De nieuwe inrichting van het gebied Centrum Uiterwaard is onderdeel van de ontwikkeling van het Vechtpark Hardenberg. Langs de oevers van de Vecht ontstaat een prachtig parkachtig rivierenlandschap dat dwars door het centrum van Hardenberg stroomt. Waar water, beleving en natuur volop kansen krijgen. De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen (voorheen Velt en Vecht) werken in verschillende deelprojecten samen aan het Vechtpark. De ontwikkeling van het Vechtpark wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de provincie Overijssel vanuit het programma Ruimte voor de Vecht.