Herinrichting haven Hardenberg start in maart


De haven in Hardenberg heeft voor de start van het zomerseizoen een nieuwe inrichting. Vanaf maart worden in de havenkom en langs de wandelpromenade nieuwe steigers aangelegd. Ook komen er voorzieningen voor vaarrecreanten. De herinrichting van de haven is in mei klaar.

Nu de Vecht beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, brengen steeds meer vaarrecreanten een bezoek aan Hardenberg. Wethouder Alwin te Rietstap van de gemeente Hardenberg: “We willen deze mensen gastvrij ontvangen. Dat begint bij goede aanlegplaatsen en voorzieningen in onze haven. Ook inwoners en ondernemers hebben gevraagd om meer aanlegplaatsen. Daarom hebben we hiervoor samen met omwonenden, toekomstige gebruikers, de watersportvereniging en ondernemers een plan gemaakt (pdf, 594 kB).” Vorig jaar besloot het college van B&W om de bestaande haven in Hardenberg te verbeteren. Het plan hiervoor is door Royal HaskoningDHV nu definitief uitgewerkt.

Het aantal aanlegplaatsen wordt flink uitgebreid

Langs de wandelpromenade worden nieuwe drijvende steigers aangelegd. Bestaande steigers worden opnieuw gebruikt. Samen met de bestaande steigers liggen er straks over een lengte van circa 90 meter steigers voor passanten. Langs de havenweg wordt circa 45 meter aan drijvende steigers gelegd. Hier is ook plek voor de rondvaartboot om aan te leggen. Ook in de havenkom worden nieuwe steigers aangelegd. Na de herinrichting biedt de haven plek aan circa 45 bootjes. Het precieze aantal plekken is afhankelijk van de grootte van de bootjes. Ook zijn er plekken voor de verhuur van bootjes. Er is voldoende ruimte voor de bootjes om te manoeuvreren. De haven kan ’s avonds worden afgesloten. In de haven wordt het stroomscherm verhoogd om te voorkomen dat de binnenhaven verzandt.

Voorzieningen voor vaarrecreanten

In de haven komen aanvullende voorzieningen voor vaarrecreanten. Zo komen er oplaadpunten waar vaarrecreanten hun elektrisch aangedreven boot kunnen opladen en een watertappunt. Verder wordt de haven ook goed toegankelijk voor minder-validen. De mogelijkheden worden verkend om in voormalig café Docks sanitaire voorzieningen te maken. Ook kan de havenmeester hier een plek krijgen.

Het is de bedoeling dat de watersportvereniging de haven en de voorzieningen gaat exploiteren. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt.

De werkzaamheden starten in maart

Van Heteren Weg- en Waterbouw gaat de werkzaamheden in de haven uitvoeren.

De werkzaamheden in de haven vinden starten in maart. De meeste werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Zo is er zo min mogelijk overlast voor de omgeving. De elektrawerkzaamheden en het aansluiten van de drijvende steigers worden wel op de kade uitgevoerd. Het depot met benodigde materialen staat aan de overkant van de Vecht.

De werkzaamheden zijn uiterlijk in mei afgerond, nog voordat het vaarseizoen start. De planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij hoog water kan bijvoorbeeld niet worden gewerkt.

Contact met Van Heteren tijdens de werkzaamheden

Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met projectleider Remco Kerkhof van Van Heteren of met de uitvoerder. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 074 – 763 09 08 of door een mail te sturen naar info@vanheteren.com.

U kunt ook altijd bij de uitvoerder ter plaatse terecht, in de directiekeet bij het depot. Meld u hiervoor altijd eerst buiten de bouwheken in verband met de veiligheid. Ook vragen wij u om bij contact met onze medewerkers de coronamaatregelen in acht te nemen.

In ere herstellen van de Gedempte Haven

Bij het plan voor de herinrichting van de haven is rekening gehouden met het mogelijk in ere herstellen van de Gedempte haven. Deze mogelijkheid wordt nog verder verkend.