Baalder Uiterwaard


Met de herinrichting van de Baalder Uiterwaard wordt het laatste stuk Vechtpark Hardenberg gerealiseerd. Het doel is een gebied in te richten met ruimte voor water, natuur en natuur-inclusieve landbouw. Samen met inwoners hebben de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen een ontwerp voor het gebied gemaakt. Timmerhuis Groep voert de werkzaamheden uit vanaf 1 september tot medio oktober 2021. Een kleiner perceel kan in deze periode nog niet worden ingericht, dit volgt op een later moment.

Stand van zaken

Op woensdag 1 september zijn de werkzaamheden in de Baalder Uiterwaard gestart. We verwachten medio oktober klaar te zijn met de werkzaamheden.

Lees voor meer informatie dit nieuwsbericht over de werkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren

In Baalder Uiterwaard worden delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht.

Op basis van de input van inwoners en betrokkenen hebben gemeente en waterschap een ontwerp gemaakt voor het gebied.

  • Ruimte voor natuur: een grote zone wordt ingericht als natuur in de vorm van kruiden- en faunarijk grasland. We verbeteren de bodemstructuur en stimuleren daarmee de biodiversiteit in het gebied.
  • Afwisselende oeverinrichting: we creëren natuurvriendelijke oevers, het ene stuk wat steiler, het andere stuk glooiender. Daarmee krijgen de rivier en de uiterwaard meer dynamiek.
  • Natuur-inclusieve landbouw: een deel van de uiterwaard blijft in gebruik als landbouwgrond. Hier gelden beperkingen t.a.v. het gebruik van meststoffen.
  • Om te voorkomen dat voedselrijk water vanuit dit gebied naar het natuurdeel stroomt, richten we een natuurlijke watergang in die het water naar de Vecht afvoert. Ook breiden we bestaande poelen uit, die we laten opgaan in de omringende natuur.
  • Wandelpad: De Baalder Uiterwaard wordt met de rest van het Vechtpark verbonden door middel van een wandelpad. Deze gaat onder de brug bij de J.C. Kellerlaan door. Om te voorkomen dat er teveel verstoring komt, loopt dit wandelpad niet door de uiterwaard, maar gaat deze terug naar de wijk.

Baalder1
Werkzaamheden Baalder Uiterwaard

Vlieg mee over Baalder Uiterwaard

Bekijk het gebied Baalder Uiterwaard vanuit de lucht (februari 2021)

Nieuwsbrieven

Download hieronder de meest recente nieuwsbrief van het project

Veelgestelde vragen & antwoorden

Wat is het effect van het project op de waterstanden in Baalder? Hoe ziet de planning eruit? Hieronder vind je de antwoorden op deze en andere vragen.

Gebiedsontwerp

Hieronder kunt u een filmpje bekijken waarin projectleider Marion Geerink de plannen voor het gebied toelicht aan de hand van het gebiedsontwerp. Onder het filmpje vindt u een link om het gebiedsontwerp te downloaden.

Financiering

logo-EU-met-plattelandsontwikkeling Logo Ruimte voor de Vecht_FC logo_provincie_overijssel_fc

Het project Baalder Uiterwaard wordt mede gefinancierd door bovenstaande partijen