Monding Oude Radewijkerbeek


Het gebied rond de monding van de Oude Radewijkerbeek ligt aan de noordkant van Hardenberg, tussen het Kruserbrinkpark en de Vecht. De Oude Radewijkerbeek liep langs de dijk door het gebied en mondde hier uit in de Vecht. Het gebied heeft meer ruimte voor water en natuur gekregen.

Met de herinrichting is de loop van de Oude Radewijkerbeek verlegd zodat het beekwater via de nieuwe loop goed kan worden afgevoerd naar de Vecht. De nieuwe loop begint bij gemaal Baalder en eindigt in de Vecht.

Verder zijn er diverse nevengeulen gegraven. Doordat de stortstenen op diverse plaatsen sterk verlaagd onder het waterpeil zijn aangebracht, kunnen vissen gemakkelijk vanuit de Vecht het gebied binnen zwemmen. Ook zijn er na de herinrichting van het gebied veel overgangen ontstaan tussen dieper open water, ondiepe watergedeelten zoals oeverzones en zandplaten naar natte, vochtige tot matig droge terreingedeelten. Deze overgangen zijn ecologisch interessant. In het gebied is dan zowel sprake van open water, moeras, grasland en moerasbos waar diverse soorten dieren zich kunnen vestigen. Tegenover de instroom vanuit de Vecht is een kijkscherm gebouwd. Vanachter dit scherm kunnen de verschillende vogels die fourageren in het gebied bekeken worden.

kijkwand vechtpark


Recreatie

Recreanten kunnen het gebied beleven vanaf de bestaande dijk. Hier is deels een wandelpromenade gerealiseerd die aansluit op de wandelpromenade die richting het centrum van Hardenberg loopt. Op relatief korte afstand van de dijk is een onverhard struinpad aangelegd door en langs de verschillende natuurgedeelten en overgangen. Dit struinpad steekt door middel van stapstenen een van de nieuw gegraven geulen over. In de meest westelijke punt van het gebied is een uitkijkpunt aangelegd met overzicht over het Vechtdal en het gebied rond de monding van de Oude Radewijkerbeek.

stapstenen vechtpark

Het gebied rond de monding van de Oude Radewijkerbeek ligt aan de noordkant van Hardenberg, tussen het Kruserbrinkpark en de Vecht. De Oude Radewijkerbeek loopt door het gebied en mondt hier uit in de Vecht.