Plannen


Structuurvisie Vechtpark

Er is een structuurvisie voor het Vechtpark met daarin de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid. De structuurvisie is het kader voor ontwikkelingen in het Vechtpark en is uitgewerkt in verschillende deelprojecten waarmee de globale ideeën uit de structuurvisie een concrete vorm krijgen.

Deelprojecten worden vervolgens vastgelegd in een bestemmingsplan en daarna ontwikkeld. Gemeente en waterschap betrekken bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden hierbij graag.