Veiligheid, kunst en beleving in het Vechtpark magazine

Het landschap als kunstwerk.

Om op een inspirerende manier in tekst en beeld te vertellen hoe het Vechtpark tot stand is gekomen, hebben de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen een Vechtpark Magazine gemaakt. De presentatie van het Vechtpark Magazine was afgelopen vrijdag 14 oktober in natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg.

Het Vechtpark Hardenberg komt op een bijzondere manier tot stand. Inwoners, kunstenaars, landschapsarchitecten en diverse deskundigen werken op een unieke manier samen aan het park. Zij realiseerden er nu reeds een ideale mix tussen waterveiligheid, natuurontwikkeling, kunst en beleving. In het Vechtpark Magazine – voorlopig een eenmalige uitgave – wordt op een inspirerende manier in tekst en beeld verteld hoe het Vechtpark Hardenberg tot stand is gekomen. Men ontdekt hoe de “overheid” op een actieve en betekenisvolle manier bewoners en andere belanghebbenden betrekt bij veranderingen in hun leefomgeving.  De gemeente Hardenberg en Waterschap Vechtstromen werken samen met inwoners en verschillende partners aan het Vechtpark Hardenberg: een prachtig parkachtig rivierenlandschap dwars door het centrum. Het Vechtpark verbindt rivier de Vecht en de stad Hardenberg met elkaar, met de Vecht als waardevol cultuurhistorisch element in het stedelijk landschap. Inwoners en toeristen kunnen in het Vechtpark genieten en recreëren in een groene, waterrijke omgeving. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht.

Het was curator Jeroen van Westen die vrijdag de eerste exemplaren va het magazine overhandigde aan Dagelijks Bestuurslid Wim Stegeman van waterschap Vechtstromen en wethouders Jannes Janssen en René de Vent van de gemeente Hardenberg. Dat gebeurde tijdens een lunch in natuuractiviteitencentrum De Koppel. Daarna vertrokken alle genodigden op de fiets voor een tocht door Vechtpark Hardenberg langs de diverse kunstobjecten. In totaal staan er in dat vechtpark, soms wat verborgen en of niet wetend, 11 grotere of kleinere kunstobjecten, die ontdekt kunnen worden. Alle kunstenaars, genoemd in het magazine, waren aanwezig en werden vooraf vereeuwigd op een groepsfoto. Bij diverse objecten gaven ze zelf tekst en uitleg over het tot stand komen er van. Zo ook bij de Voorstraatbrug. Daar was het Eric de Lyon die de aanwezigen vanaf het uitzichtplatform bij praatte.

Om in het thema woord en beeld te blijven, in aanvulling daarop foto’s en een blog van een van de kunstenaars van afgelopen vrijdag.

Blog van Jeroen Hoogstraten (een van de kunstenaars)

Vrijdag 14 oktober was ik bij de presentatie van het magazine wat gemaakt is over de realisatie van het Vechtpark in Hardenberg, waar mijn werk 'de overlaat' deel van uit maakt. Een mooi verslag van een uniek project. Want waar vaak bij zulk soort grote projecten (als er al voor) gekozen wordt om de kunst de kers op de taart te laten zijn, is de kunst hier de taart! Of als ik het iets bescheidener formuleer in ieder geval de smaak die door de hele taart zit.

Voor mij was het mooi om 5 jaar bij zo'n project betrokken te zijn en er aan mee te werken. Als kunstenaars hebben we ons met alles in het gebied mogen bemoeien, dat gaat van de paden tot de bruggen of waar water zou kunnen komen. Het maakt dat wat mij betreft mijn werk mooi ingebed ligt in het project, met water erachter en het functioneert als plek waar het water in geval van nood over de dijk kan maar ook als object wat het park wat er verscholen achter lag nu verbindt met het Vechtpark. En het kan zijn rol spelen in het dagelijkse gebruik van het park. Ik hoorde al van een picknick, trouwfoto's en zag ook her en der mooie groepsfoto's op het werk gemaakt.

De vraag is of je dat in deze vorm ook in elke andere gemeente met andere mensen en met elk ander waterschap of provincie zou kunnen doen? Het vraagt van alle partijen een grote betrokkenheid, en eigenlijk van alle medewerkers een bevlogen medewerking. Wellicht valt dat allemaal maar soms zo samen, maar ik denk wel dat deze manier van werken een inspiratie kan zijn voor andere projecten. Kortom, als je zo'n boekje kan bemachtigen de moeite waard om te lezen!


Toelichting van Jeroen Hoogstraten bij de overlaat

De kunstenaars die tot nu toe betrokken zijn geweest bij het Vechtpark

De uitreiking van het Magazine door curator Jeroen van Westen aan Wim Stegeman, Jannes Janssen en René de Vent