Nog onduidelijk wanneer werkzaamheden Baalder Uiterwaard starten

Het projectplan Waterwet, het bestemmingsplan en de ontheffing voor de Wet natuurbescherming hebben tussen 1 april 2021 en vrijdag 14 mei 2021 ter inzage gelegen.

Er is beroep ingesteld en een voorlopige voorziening verzocht bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat de werkzaamheden niet in juni 2021 zullen starten. Als duidelijk is wanneer de werkzaamheden wel kunnen starten, informeren wij u over het vervolg.