Werkzaamheden Baalder Uiterwaard zijn in volle gang

De werkzaamheden in de Baalder Uiterwaard zijn in volle gang. In dit fotoverslagje geven we een update van de werkzaamheden.


Een van de doelen is om meer dynamiek in de Vecht en de uiterwaarden te brengen. Daarom worden de stenen in de oevers verwijderd, zodat de rivier weer vrij spel krijgt.

We leggen een watergang aan tussen het landbouwgebied en de Vecht. Aan de kant van de landbouwgrond komt een ‘strakke’ kant, die hebben we er eerst ingezet. De andere kant wordt een natuurvriendelijke oever. Dit wordt gefreesd; dit is heel specialistisch werk voor de kraanmachinist.

De werkgroep Archeologie van de Historische Vereniging Hardenberg kijkt tijdens de graafwerkzaamheden met ons mee. Zouden ze nog bijzondere vondsten doen?