Baalder Uiterwaard


Met de herinrichting van de Baalder Uiterwaard is het laatste stuk Vechtpark Hardenberg gerealiseerd. Samen met inwoners hebben de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen een ontwerp voor het gebied gemaakt. Dit ontwerp is in het najaar van 2021 gerealiseerd door Timmerhuis Groep. In het gebied is ruimte gecreëerd voor water, natuur en natuur-inclusieve landbouw. Een kleiner perceel kon in deze periode nog niet worden ingericht, dit volgt nog op een later moment.

Stand van zaken

Op woensdag 1 september zijn de werkzaamheden in de Baalder Uiterwaard gestart. De werkzaamheden zijn medio oktober afgerond.

Lees voor meer informatie dit nieuwsbericht over de werkzaamheden.

Wat is er gebeurd

In Baalder Uiterwaard zijn delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht.

Op basis van de input van inwoners en betrokkenen hebben gemeente en waterschap een ontwerp gemaakt voor het gebied.

  • Ruimte voor natuur: een grote zone is ingericht als natuur in de vorm van kruiden- en faunarijk grasland. Daarmee is de bodemstructuur en de biodiversiteit in het gebied verbeterd.
  • Afwisselende oeverinrichting: we hebben natuurvriendelijke oevers gecreëerd, het ene stuk wat steiler, het andere stuk glooiender. Daarmee krijgen de rivier en de uiterwaard meer dynamiek.
  • Natuur-inclusieve landbouw: een deel van de uiterwaard blijft in gebruik als landbouwgrond. Hier gelden beperkingen t.a.v. het gebruik van meststoffen.
  • Om te voorkomen dat voedselrijk water vanuit dit gebied naar het natuurdeel stroomt, is een natuurlijke watergang ingericht die het water naar de Vecht afvoert. Ook zijn bestaande poelen uitgebreid, die opgaan in de omringende natuur.
  • Wandelpad: De Baalder Uiterwaard wordt met de rest van het Vechtpark verbonden door middel van een wandelpad. Deze gaat onder de brug bij de J.C. Kellerlaan door. Om te voorkomen dat er teveel verstoring komt, loopt dit wandelpad niet door de uiterwaard, maar gaat deze terug naar de wijk.

Baalder1
Werkzaamheden Baalder Uiterwaard

Baalder Uiterwaard voor de werkzaamheden (februari 2021)

Baalder Uiterwaard feb 2021

Baalder Uiterwaard na de werkzaamheden (oktober 2021)

Baalder Uiterwaard okt 2021

Nieuwsbrieven

Download hieronder de meest recente nieuwsbrief van het project

Veelgestelde vragen & antwoorden

Wat is het effect van het project op de waterstanden in Baalder? Hoe ziet de planning eruit? Hieronder vind je de antwoorden op deze en andere vragen.

Gebiedsontwerp

Hieronder kunt u een filmpje bekijken waarin projectleider Marion Geerink de plannen voor het gebied toelicht aan de hand van het gebiedsontwerp. Onder het filmpje vindt u een link om het gebiedsontwerp te downloaden.

Financiering

logo-EU-met-plattelandsontwikkelingLogo Ruimte voor de Vecht_FClogo_provincie_overijssel_fc

Het project Baalder Uiterwaard wordt mede gefinancierd door bovenstaande partijen