Boomstammen in de Vecht

Buurtbewoners hebben het misschien wel eens gezien; tijdens de werkzaamheden in de uiterwaarden van de Vecht bij Hardenberg worden soms boomstammen in het water gegooid. Dit hout zorgt voor nieuw leven in de Vecht.

Tijdens de werkzaamheden in het Heemsermarspark zijn enkele bomen gekapt. Dit hout krijgt een nieuw leven als rivierhout in de Vecht. Een boomstam in de rivier vormt een aanhechtingsplek voor algen en larven. Vissen, slakken en libellen leggen hun eitjes op het hout. Jonge vissen schuilen tussen de takken. Boven water kan een boomstam of tak een rustplek zijn voor vogels en libellen. Zo zorgen de oude bomen voor nieuw leven in de Vecht.