Kansen voor water, beleving en natuur


In het Vechtpark worden de rivier de Vecht en de stad Hardenberg weer met elkaar verbonden en is de Vecht een waardevol cultuurhistorisch element in het stedelijke landschap. Met de realisatie van het Vechtpark wordt ruimte gemaakt voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en natuurontwikkeling. Maar er is ook veel aandacht voor het kunnen beleven van de kwaliteit van de omgeving, met diverse recreatieve mogelijkheden die passen binnen het gebied. Het Vechtpark biedt zo volop kansen voor water, beleving en natuur.

Beleving

Het Vechtpark moet een plek zijn waar bewoners én bezoekers van Hardenberg de ruimte krijgen om te recreëren en te struinen. Zij moeten het Vechtpark als uitloopgebied van de stad optimaal kunnen beleven. Dat kan door het gebied goed toegankelijk te maken voor fietsers en wandelaars door de aanleg van fiets- en wandelpaden, maar ook door struingebieden, ommetjes en uitzichtpunten te realiseren. Dichtbij de stad biedt een stadsstrand of ligweide met bijbehorende voorzieningen kansen voor activiteiten als beachvolleybal of voor het ballonnenfestival. Met bootjes kan de Vecht niet alleen langs, maar ook op het water worden beleefd. Ook kunst in de openbare ruimte draagt bij aan een uniek en aantrekkelijk stadspark. Kunst moet passen bij de potenties en schoonheid van het gebied, maar ook bij de lokale cultuurhistorie. Kunstwerken moeten vooral bijdragen aan de beleving van het Vechtpark.

Water & natuur

Belangrijk onderdeel van het Vechtpark is waterveiligheid. In de stad Hardenberg willen gemeente en waterschap wateroverlast voorkomen. Zeker met het oog op de toekomst; door de klimaatverandering moeten we rekening gaan houden met perioden waarin het langer en harder regent. Dat kan door de rivier meer ruimte te geven om water te kunnen bergen. Op de meeste plekken in het Vechtpark zijn de waterkeringen voldoende hoog en stevig. Op een aantal plekken in het Vechtpark, zoals bij de monding van de Oude Radewijkerbeek en de Molengoot, worden waterkeringen verlegd en verstevigd.

Ook oude meanders kunnen worden hersteld. In totaal kan in het Vechtpark ruim 500.000 m3 extra ruimte voor waterberging worden gemaakt. Doordat water de ruimte krijgt, ontstaan volop kansen voor natuurontwikkeling. In het winterbed kan een grote verscheidenheid aan planten- en dierensoorten leven, vissen kunnen de stuw eenvoudiger passeren en de kwaliteit van de flora en fauna verbetert dankzij de aanleg van natuurvriendelijke oevers en poeltjes. Het streven is dat deze natuur (beperkt) toegankelijk is voor bewoners en bezoekers om te beleven.