Ligging Vechtpark


Het Vechtpark ligt bij de stad Hardenberg en bestaat uit de Vecht en het bijbehorende winterbed in het stedelijke gebied. Globaal ligt het Vechtpark tussen de hoek van de woonwijk Baalder aan de noordkant en de Asjeskampbrug/N343 aan de zuidkant. Het gebied is zo’n 180 hectare groot. Voor de verdere uitwerking van de plannen is het gebied opgedeeld in vier verschillende deelgebieden.
Per deelgebied worden accenten gelegd die passen bij de functie van het gebied.

Ten noorden van de Prins Willem Alexanderbrug

In dit deelgebied stroomt de Vecht vanaf het noorden het Vechtpark binnen. Hier ligt het accent op water en natuur. Daarom is het gebied beperkt toegankelijk, maar het moet wel voor inwoners of bezoekers te beleven zijn.

Tussen Prins Willem Alexanderbrug en Voorstraatbrug

De Vecht stroomt hier langs het centrum van Hardenberg. In dit gebied speelt beleving een belangrijke rol met daarbij veel recreatiemogelijkheden. Er is ruimte voor een stadsstrand/ligweide in combinatie met een evenemententerrein. Ook de inmiddels gerealiseerde Vechthaven ligt in dit gebied. Het gebied moet goed toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. De dierenweide zal betrokken worden in deze padenstructuur.

Voorstraatbrug tot aan natuuractiviteitencentrum De Koppel

Tussen de Voorstraatbrug en de Prins Bernhardbrug heeft de Vecht nog een sterke relatie met de stad. Richting De Koppel neemt de gebruiksintensiteit van het gebied geleidelijk af. Bij De Koppel is daarom meer ruimte voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden), lichte recreatie en natuurontwikkeling. De stuw bij De Koppel wordt passeerbaar gemaakt voor bootjes en er komt een ecologische passage waar ook kanoërs gebruik van kunnen maken. Het eiland wordt beperkt toegankelijk. Aan de randen is ruimte voor outdoor activiteiten en een eventuele stadscamping.

Natuuractiviteitencentrum De Koppel tot de Asjeskampbrug

Dit deelgebied is landschappelijk waardevol. Ook hier staan water en natuur centraal. In het gebied krijgt de natuur de mogelijkheid zich ongestoord te ontwikkelen. Om de natuur niet te verstoren zal de toegang tot het gebied beperkt zijn.