Een prachtig parkachtig rivierenlandschap dwars door het centrum


Langs de oevers van de Vecht ontstaat een prachtig parkachtig rivierenlandschap dat dwars door het centrum van Hardenberg stroomt. Waar inwoners en toeristen kunnen genieten en recreëren in een groene, waterrijke omgeving. Daarnaast krijgt de stad een betere bescherming tegen overstromingen. Want water krijgt in het Vechtpark volop de ruimte. En ook planten en dieren in en langs het water krijgen betere kansen.

Met dit beeld voor ogen gaan de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen (voorheen Velt en Vecht) de komende jaren samen aan de slag met het Vechtpark. Inmiddels ligt er een structuurvisie voor het Vechtpark met daarin de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid. De structuurvisie is het kader voor toekomstige ontwikkelingen in het Vechtpark en wordt uitgewerkt in verschillende deelprojecten waarmee de globale ideeën uit de structuurvisie steeds concreter vorm krijgen. Deelprojecten worden vervolgens vastgelegd in een bestemmingsplan en daarna ontwikkeld. Gemeente en waterschap willen bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden hier graag bij betrekken.


vechtpark