Groen licht voor realisatie laatste fase Vechtpark Hardenberg


Het plan voor een nieuwe inrichting van het gebied Baalder Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg krijgt een vervolg. Samen met inwoners hebben we in 2016 nagedacht over de inrichting van het gebied. We hadden op dat moment echter geen overeenstemming met eigenaren/gebruikers van gronden in het gebied. Daarom hebben we de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met deze eigenaren en gebruikers. We zijn verheugd dat we nu overeenstemming hebben bereikt en het plan een vervolg kunnen geven. Daarmee kunnen we starten met het realiseren van de laatste fase van het Vechtpark: de Baalder Uiterwaard.

Uitbreiding plangebied

Gemeente Hardenberg, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel hebben in 2016 samen met inwoners van Baalder en belanghebbenden een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting voor het gebied Baalder Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg. Omdat de partijen nog niet over alle gronden konden beschikken, werden de afgelopen jaren gesprekken gevoerd met de eigenaren en gebruikers van de gronden in het gebied. Inmiddels is overeenstemming bereikt met deze grondeigenaren. Eén van deze eigenaren bevindt zich aan de noordkant van het gebied. Een deel van zijn grond wordt ook betrokken in het plan. Dit betekent dat het plangebied in noordelijke richting wordt uitgebreid. Het gebied is dus gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Ten opzichte van het eerdere plan wordt er daardoor wat minder natuur bestemd. In plaats daarvan komt er ruimte voor natuur-inclusieve landbouw.

(Digitale) informatiebijeenkomst

Het oorspronkelijke plan voor de herinrichting wordt aangepast naar de nieuwe situatie. We hebben het ontwerp, zoals we dat samen in 2016 bedacht hebben, als basis gebruikt. Wij lichten het inrichtingsplan graag toe tijdens een informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op donderdagavond 24 september in het gemeentehuis in Hardenberg. Vanwege de coronamaatregelen werken we met tijdsvakken en vragen we u om u vooraf aan te melden voor deze bijeenkomst. We verzoeken u om per huishouden met maximaal één persoon te komen. Meer informatie over aanmelding vindt u via www.vechtparkhardenberg.nl/baalder-uiterwaard.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn, dan kunt u de toelichting op het schetsontwerp ook online bekijken via www.vechtparkhardenberg.nl/baalder-uiterwaard. Projectleider Marion Geerink legt in een filmpje uit wat de plannen voor het gebied zijn. Daarbij is er mogelijkheid om per e-mail vragen in te sturen. Er zal dan telefonisch contact met u worden opgenomen om uw vragen te bespreken.

Na de informatiebijeenkomst zullen alle procedures rondom het bestemmingsplan, projectplan waterwet en de NB-vergunning worden doorlopen. We verwachten in het voorjaar van 2021 te kunnen starten met de uitvoering.