Start werkzaamheden aan het laatste deel Vechtpark

Op woensdag 1 september starten de werkzaamheden aan het laatste deel van het Vechtpark in Hardenberg: de Baalder Uiterwaard. De uiterwaarden langs de wijk Baalder komen er anders uit te zien. Samen met inwoners hebben gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen een ontwerp voor het gebied gemaakt. Aannemer Timmerhuis Groep gaat de werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden zijn medio oktober afgerond, op de inrichting van een aantal kleinere percelen na. Dit volgt nog op een later moment.

Ruimte voor water, natuur en landbouw

De start van de werkzaamheden op 1 september markeert het moment dat het laatste stuk van het Vechtpark in Hardenberg wordt ingericht. “Een mooie mijlpaal voor gemeente Hardenberg”, aldus wethouder Alwin te Rietstap. Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid bij waterschap Vechtstromen, vult aan: “zowel water, natuur als landbouw krijgen een plek in dit gebied. Een groot gedeelte van het gebied wordt ingericht als natuur, waarmee we de biodiversiteit in het gebied vergroten. Ook geven we de Vecht zijn natuurlijke karakter terug door de oevers anders in te richten. Het ene stuk wordt wat steiler, het andere stuk wat glooiender. En dan natuurlijk niet te vergeten dat landbouw een belangrijk onderdeel is in dit gebied. Samen met grondgebruikers hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de gronden in het gebied, zodat landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan. Sommige delen blijven dan ook zoals ze nu zijn.” In tegenstelling tot het overige deel van het Vechtpark ligt in de Baalder Uiterwaard wat minder nadruk op recreatie. Om verstoring te voorkomen komt er geen wandelpad door de uiterwaard. “Gelukkig zijn de nieuwe uiterwaarden straks ook prachtig te zien vanaf de rand van de wijk waar een nieuwe ontmoetingsplek wordt gemaakt”, vult Alwin te Rietstap aan. “Met de aanleg van dit laatste deel van het Vechtpark hebben we in het centrum van Hardenberg dan ook een fantastisch gebied voor zowel de natuur als voor  inwoners”.

Uitvoering van werkzaamheden

Aannemer Timmerhuis Groep voert de werkzaamheden in de Baalder Uiterwaard uit vanaf 1 september tot medio oktober. Met deze planning verwachten ze voor het zogenaamde hoogwaterseizoen klaar te zijn. Een aantal kleinere percelen kan in deze periode nog niet worden ingericht, dit volgt op een later moment. Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden of het plan zelf bekijken? Kijk dan op www.vechtparkhardenberg.nl/baalder-uiterwaard.