Werkzaamheden aan laatste deel Vechtpark Hardenberg afgerond

Na 8 weken graven, stenen uit de oevers weghalen en inzaaien zijn de werkzaamheden in de uiterwaard langs de wijk Baalder klaar. Na ongeveer 10 jaar sinds de eerste schop in de grond ging in het Vechtpark, is nu het laatste deel van het Vechtpark afgerond. In Baalder Uiterwaard is plek gecreëerd voor zowel natuur als landbouw.

De Vecht kan zijn gang weer gaan

In Baalder Uiterwaard is ruimte gecreëerd voor nieuwe natuur. Uit de oever van de Vecht aan de kant van de wijk zijn de stenen weggehaald. Hierdoor krijgt de Vecht weer wat meer vrijheid en kan de rivier zijn eigen weg gaan. De flauwe oevers die hiermee zijn ontstaan creëren een nieuw leefgebied voor dieren en planten. Er is een aantal watergangen en laagtes gegraven, waarin een groot deel van het jaar water zal staan. Hier zullen bijvoorbeeld watersalamanders, kikkers en padden hun onderkomen gaan zoeken. Een deel van het gebied is ingezaaid met een speciaal gras- en kruidenmengsel, waar allerlei dieren van zullen profiteren. Deze grassen komen komend voorjaar op en dan zal de uiterwaard mooi groen gaan kleuren. Om het gebied goed te kunnen bekijken wordt er nog een uitzichtpunt vanaf de rand van de wijk gerealiseerd.

Ruimte voor landbouw

Naast natuur is er ook ruimte voor landbouw in het gebied. Op een deel daarvan gelden wel beperkingen, zoals in het gebruik van mest en het maaien. Langs de landbouwgrond is er een nieuwe watergang gegraven om ervoor te zorgen dat het overtollige water in het landbouwgebied niet door het natuurdeel maar er lángs richting de Vecht afgevoerd wordt. Ook kan via deze watergang in droge perioden water vanuit de Vecht worden ingelaten.

Geen archeologische vondsten

Tijdens de werkzaamheden heeft de werkgroep Archeologie van de Historische Vereniging Hardenberg met ons meegekeken. We waren benieuwd of er nog bijzondere vondsten naar boven zouden komen, maar helaas zijn er geen vondsten gedaan. Dit klopt wel met de verwachtingen die we hadden op basis van het archeologisch onderzoek dat eerder is uitgevoerd.

Het hele Vechtpark is nu klaar

Er is nog één perceel in de uiterwaard dat ingericht moet worden. Dat volgt nog op een later moment. Na 10 jaar zijn de werkzaamheden aan het Vechtpark nu nagenoeg klaar. Een mooie mijlpaal. Om dit te vieren staat er in 2022 een evenement voor inwoners van Hardenberg op de planning. Meer informatie hierover volgt nog.


Baalder Uiterwaard voor de werkzaamheden (februari 2021)

Baalder Uiterwaard na de werkzaamheden (oktober 2021)

De stenen zijn uit de oever van de Vecht gehaald

Een watergang met een steile oever aan het landbouwgedeelte en een flauwe oever aan het natuurgedeelte