Werkzaamheden Baalder Uiterwaard afgerond

Twee jaar na de start van het werk is het opnieuw inrichten van de Baalder Uiterwaard helemaal klaar. In september 2021 startte de aannemer (Timmerhuis Groep uit Vriezenveen) met het verwijderen van stenen uit de Vechtoever en het inrichten van het grootste deel van de uiterwaard. Door lopende processen was het werk toen niet direct klaar. Inmiddels zijn alle processen achter de rug en ging het laatste stuk op de schop.

Wat is er veranderd?

In de uiterwaarden langs de wijk Baalder is hiermee een gebied ontstaan voor natuur en landbouw. In het zuidelijke natuurdeel zijn aanpassingen gedaan voor planten die van meer natte ondergrond houden. Het stuk grond net aan de noordkant daarvan is landbouwgrond. De eigenaar gaat deze grond op een andere manier behandelen. De grond wordt hier verschraald, dat is een ander woord voor minder voedselrijk maken. Door minder te bemesten en het gemaaide gras af te voeren, ontstaan hier kansen voor verschillende planten en insecten.

Verderop liggen landbouwpercelen en natuurpercelen naast elkaar. Gescheiden door een nieuwe - natuurvriendelijk ingerichte - sloot. Een bestaande plas in dit deel van het gebied is gebleven en kreeg een plek in het geheel. De Vecht zelf heeft zijn natuurlijke karakter terug gekregen door een nieuwe inrichting van de oevers. Het puin dat de rivier moest temmen, is weg. De rivier mag weer vrij stromen, want daarmee biedt de Vecht meer plek voor vissen, andere waterdieren en waterplanten.

Uitkijkpunt

In dit deel van het Vechtpark Hardenberg is vermaak minder belangrijk. Daarom ligt er geen wandelpad door de uiterwaard. Wel is er een uitkijkpunt gemaakt, om van de nieuwe uiterwaarden te genieten. Dit uitkijkpunt staat aan de rand van de wijk, langs de Henri Dunantlaan.

Vechtpark Hardenberg klaar

Met het afmaken van de Baalder uiterwaard is de inrichting van het Vechtpark Hardenberg klaar. Dat werd gevierd met een opening en extra feestelijkheden en activiteiten tijdens het Vechtival 2022. Voor deze opening is een film gemaakt over het Vechtpark en het ontstaan ervan. Deze film is te bekijken via dit nieuwsbericht op www.vechtparkhardenberg.nl.